การจัดซื้อกระดาษคอมพิวเตอร์คุณภาพมาตรฐาน A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 5,000 รีมด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)

สป.วท. อนุมัติหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อกระดาษคอมพิวเตอร์ แบบแผ่น ชนิด 80 แกรม เอ 4 ภายในวงเงิน 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบดำเนินงานส่วนกลางของ สป.วท. ประจำปี พ.ศ. 2560

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ประกาศจัดซื้อกระดาษ.pdf)ประกาศจัดซื้อกระดาษ.pdf 93 Kb